Lönsam kommunikation

Personanalys

Grupputveckling

om företaget

Samarbetspartners

Kontakt

     

Grupputveckling

 

För att öka engagemang, delaktighet och arbetsglädje bland chefer och medarbetare arbetar Mandatus med utvecklingsprogram i kommunikation. Programmet är uppbyggt i flera steg och anpassas helt efter den arbetsplats där programmet genomförs.

Det första steget innebär att varje gruppmedlem gör en individuell självskattningsanalys, Puls, som tar fram en individs styrkor och motivationsfaktorer. Genom återkopplingssamtalet ökar varje individ sin medvetenhet om den egna kommunikationsstilen och också förståelsen för hur andra i omgivningen kommunicerar.

De övriga stegen fokuserar på gruppens kommunikation och hjälper gruppen att utveckla tankar och handlingsprogram kring värderingar, förhållningssätt och arbetsklimat inom organisationen.


Vill du veta mer info@mandatus.se.

 

 

 

Mandatus Pedagogik Center AB กค Tunvägen 28 กค 132 35 Saltsjö-Boo กค 070-329 46 51 กค info@mandatus.se